Publicaties

Jaar 2016 | Jaar 2015 | Jaar 2014 | Jaar 2012 | Jaar 2009 | Jaar 2008 | Jaar 2007 | Jaar 2006

De executie van Diana Marquez' vader

Curaçao’s eerste Joodse WO II-slachtoffer

Op 30 mei 1940 werd de 43-jarige Curaçaoënaar Henri Benjamin Marquez doodgeschoten door de jonge marinier Camilius van Roseel. Marquez liet een vrouw met zes kinderen achter.

De executie van Diana Marquez' vaderDe overheid liet zijn lichaam op een onbekende plek begraven, zonder de familie in te lichten. Zo kreeg de familie nimmer de gelegenheid het rouwproces te doorlopen en uiteindelijk af te sluiten. Voor de krijgsraad kreeg de dader vier maanden gevangenisstraf, de familie kreeg echter een soort levenslang.

Diana Morena Marquez machtigt onderzoeker, auteur en SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks tot het verder onderzoeken van de zaak van haar vader en deze aanhangig te maken bij de Nederlandse regering - Biblioteka Nashonal Kòrsou Frank Martinus Arion te Willemstad, 1 april 2015.

Nizaar Makdoembaks is arts-onderzoeker en tevens voorzitter van de Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao (SEOC). Van zijn hand verscheen eerder onder andere De Aprilmoorden - Berichten vanaf het Kerkhof van de Schade (2012), Hoogste babysterfte van Nederland - Leven aan de onderkant in Amsterdam Zuidoost (2013), Chinezen gekwetst in Oost en West (2014) en Mohammed smeekt om genade - Gruwelen van strijders van Oranje (2015).

Colofon
Research en redactie: 6575 Tekstbureau
Tekstadviezen: Frans Meulenberg
Eindredactie: Kabos-Van der Vliet Redactiebureau
Illustraties: Michiel Tan
Vormgeving: Frits van der Heijden
Uitgeverij de Woordenwinkel: www.woordenwinkel.nl

236 pagina’s : ISBN 978-90-76286-24-2 NUR 692 Prijs: € 19,95 (exclusief verzendkosten)
Bestelling via de boekhandel
Bestelling: www.solidariteitzo.nl
direct bestelen

 

Godfather van Justitie

Hofpresident Mr.Roelof Marius Ribbius versus Henrique da Costa Gomez.

Klassenjustitie is van alle tijden. Hoe kon bijvoorbeeld een ongeletterde knecht op Curaçao zich verdedigen tegenover een Nederlandse rechter? Nauwelijks tot niet. Arts-onderzoeker Nizaar Makdoembaks onderzocht de rechtszaak tegen knecht Henrique da Costa Gomez versus rechter mr. Roelof Ribbius. Makdoembaks concludeert dat het een schijnproces was, waarbij ernstige juridische dwalingen zijn begaan.

Klassenjustitie op CuraçaoDe Drutense predikantenzoon Mr. Roelof Marius Ribbius werd in 1880 benoemd tot gegradueerd lid van het Hof van Justitie Curaçao. Negen jaar later volgde zijn benoeming tot Hofpresident. Hij kreeg die functie, ondanks bezwaren van de gouverneur en Procureur Generaal. Zij wezen op Ribbius’ reputatie binnen de kolonie: schulden maken, losbandig leven, corruptie, diefstal, wangedrag, grootheidswaan en machtswellust, zonder moreel besef.

Als schuldeisers aandringen, sleept Ribbius zijn knecht Henrique da Costa Gomez voor de rechtbank. Ribbius zou de ongeletterde knecht op pad hebben gestuurd met een boekje en bonnen. De Hofpresident beweerde dat zijn knecht het geld dat bestemd was voor de bestelde goederen had verduisterd en/of dat deze knecht, zonder zijn toestemming, goederen bij de schuldeisers had besteld. Na aanvankelijke ontkenning, bekende Da Costa Gomez. Een veroordeling volgt.

Makdoembaks presenteert en reconstrueert, samen met mr. Tom de Boer (advocatenpraktijk Prakken d’Oliveira), alle processtukken. Hoewel een bekentenis in de regel juridisch doorslaggevend is, komen bedenkelijke zaken aan het licht. De analfabete Da Costa Gomez kreeg geen rechtsbijstand, het onderzoek werd gedaan door één agent die de verdachte bovendien onder zware druk zette. De bewijslast is pover, de rechtbank bestond louter uit collega’s van rechter Ribbius en de volgorde van de verhoren kloppen niet.

Deze reconstructie is uiterst pijnlijk voor de rechtsorde op Curaçao en in Nederland. Opnieuw blijkt de koloniale geschiedenis van Nederland een nieuwe, kleine schandvlek te bevatten.

Nizaar Makdoembaks is arts-onderzoeker en tevens voorzitter van de Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao (SEOC). Van zijn hand verscheen eerder onder andere De Aprilmoorden – Berichten vanaf het Kerkhof van de Schande (2012), Hoogste babysterfte van Nederland – Leven aan de onderkant in Amsterdam Zuidoost (2012), Chinezen gekwetst in Oost en West (2014) en De executie van Diana Marquez’ vader (2016).

Colofon
Research en redactie: 6575 Tekstbureau
Tekstadviezen: Frans Meulenberg
Eindredactie: Kabos-Van der Vliet Redactiebureau
Illustraties: Michiel Tan
Vormgeving: Frits van der Heijden
Uitgeverij de Woordenwinkel: www.woordenwinkel.nl

340 pagina’s : ISBN 978-90-76286-25-9 NUR 692 Prijs: € 24,50 (exclusief verzendkosten)
Bestelling via de boekhandel
Bestelling: www.solidariteitzo.nl
direct bestelen

medianieuws

artikelen

Openbare gezondheid Grenzeloos ziek
Vlinders